MUDr. Andrea Platznerová

scholar


Narozena 1971
• Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě
• Specializaci v psychiatrii ukončila v Praze atestací z psychiatrie s platností v EU
• Pracovala jako lékařka v Psychiatrické léčebně v Brně a na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Brně, naposledy jako vedoucí lékařka Krizového centra, jejím prvořadým zájmem je psychoterapie
• Simultánně tlumočila tříletý sebezkušenostní výcvik v rogeriánské psychoterapii z/do angličtiny
• Je frekventantkou psychodynamicky orientovaného psychoterapeutického výcviku v Rafael Institutu v Praze
• Přednáší na psychiatrická a psychologická témata
• Napsala monografii
Sebepoškozování 
• Publikuje články na psychiatrická témata v časopisech pro učitele a zdravotníky
• Pravidelně přispívá fejetony na psychologická a zdravotnická témata do časopisů
Imperial LIFE
, psychologie.cz
• Plynně mluví (kromě češtiny a slovenštiny) německy, anglicky, rusky a maďarsky, překládá odbornou literaturu