MUDr. Andrea Platznerová

freud-sofa

Osobnostní harmonie, schopnost radovat se a nalézat důvody k radosti, vyrovnanost, odolnost vůči traumatizujícím životním událostem, spokojenost se sebou a se svým okolím, otevřenost výzvám, jež přináší život, schopnost být milovaným a milujícím partnerem, rodičem, dítětem, přítelem, schopnost lehce a přirozeně dosahovat svých cílů a snů - to je to, čemu lidé říkají "štěstí".

Dlouhotrvající osobní, vztahové či pracovní potíže nebo náhlé krizové situace vedou k pocitům úzkosti, deprese, selhání, nespokojenosti a víc než životní peripetie samy nám brání v osobnostním rozvoji, v naplnění našeho bytí, stojí v cestě našemu "štěstí".

Nabízím kvalifikovanou pomoc těm, kdo uvízli a touží nalézt východisko, těm, jimž záleží na harmonii vlastní a rodinné či pracovní, těm, kdo chtějí rozvíjet vlastní osobnost.

 

Pomohu vám zvládnout

• úzkosti a obavy, panické stavy

• depresivní nálady a myšlenky

• poruchy příjmu potravy

• poruchy spánku

• adolescentní potíže

• sebedestruktivní sklony

• problémy, související s poruchami osobnosti

• náhlé ztráty a nečekané zátěžové situace

• komunikační problémy, problémy ve vztazích

• školní a pracovní potíže

• pocity selhání a méněcennosti

• psychicky podmíněné tělesné potíže


Nabízím

• psychickou podporu

• nehodnotící aktivní naslouchání

• individualizovaný psychoterapeutický přístup

• společné nalézání důvodů a významů potíží

• vytvoření prostoru a času pro životní změny

• společné kreativní nalezení účinných řešení

• krizovou intervenci

• flexibilitu termínů sezení, individuální slevy

• diskrétnost, plynoucí z profesní mlčenlivostí


Problémy a duševní potíže z nich plynoucí považuji za křižovatky, za výzvy ke změně. Bude mi ctí a potěšením být vám partnerem při nalézání cesty k radostnému, smysluplnému a harmonickému žití.